Halaman

Ahad, 15 Ogos 2010

ILMU FIQH ?

1.0 Pengertian Fiqh

Bahasa : Faham (surah an-nisa' : ayat 78)

Istilah :
(a) Mengetahui hukum syarak yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci,iaitu nas Al-Quran,As-Sunnah,ijma',dan ijtihad yang diambil daripada kedua-duanya.
(b) Hukum syarak itu sendiri.Justeru apabila dikatan,kamu mempelajari fiqh,ia bererti mempelajari hukum-hukum syarak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang di ambil daripada Al-Quran.As-Sunnah.ijma' ulama' dan ijtihad mereka.Contohnya hukum-hukum wudu',solat,jual beli,perkahwinan dan penyusuan,perang dll.Kesemua hukum syara; ini juga dinamakan fiqh dari segi istilah.

Perbezaan antara dua istilah tersebut ialah :

- (1) : digunakan pada mengetahui hukum-hukum
- (2) : digunakan pada hukum syarak itu sendiri.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan