Halaman

Sabtu, 21 Julai 2012

1 RAMADHAN 1433 H


Ramadan tidak datang lagi.
Ini bukan Ramadan itu.
Ini Ramadan INI.
Ramadan tahun ini.
Setiap Ramadan datang bukan mengulang Ramadan yang pernah datang. Setiap Ramadan akan berdiri sendiri bersama DIRI di hari berdiri Mahsyar, untuk dihisab setiap Ramadan, apakah terisi dengan isi yang diperintahkan kita mendirikannya, atau ia telah berlalu kosong tidak bermakna?
Ya Allah…
Beberapa kenalanku menjadi saksi, bahawa mereka tidak pernah tahu Ramadan lalu adalah Ramadan terakhir bertandang hadir. Sahabatku pergi hanya beberapa detik sebelum Ramadan, mengesahkan hakikat bahawa kita sentiasa mati di antara dua Ramadan. Bagaimana mungkin kita begitu mudah mensesiakan kedatangan sebuah Ramadan, kerana yakin masih punya masa. Masih ada usia.
Panjang angan-angan, dekatlah destinasi kebinasaan.
Selamat datang Ramadan 1433.
Ramadan yang tidak pernah ditempuh hatta oleh Baginda Junjungan Mulia Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam.
Ramadan yang kali ini ada darah tumpah di bumi Syria. Ada luka derita dan hilang nyawa di halaman Rohingya. Ada banyak air mata nestapa, yang berbeza sekali dengan Ramadan Badar, Ramadan Fath Makkah. Jauh benar dengan Ramadan Tariq bin Ziad mendarat di Andalus, Ramadan Salahuddin al-Ayyubi membebaskan al-Masjid al-Aqsa, Ramadan Sultan Saifuddin al-Qatz menumpaskan Moghul di medan ‘Ain Jalut.
Allah Maha Kekal.
Rasul sudah memberi bekal.
Ramadan datang dengan janji-janji yang sama. Kemenangan, kekuatan, kegemilangan dan kejayaan.
Apa yang berbaki hanya DIRI.
Setelah syaitan dirantai, siapa lagi yang mahu ditunding jari, bahawa di sebalik segala peluang Ramadan, segala-galanya berbalik kepada DIRI.
Tanggungjawab DIRI ke atas DIRI.
Bimbinglah diri ini ya Allah.
Untuk merdeka bukan daripada penjajahan luar.
Tetapi merdeka daripada penjajahan dalam.
Oleh nafsu.
Oleh DIRI.
Ameen…

Khamis, 10 Mei 2012

 Penggunaan Kad Kredit Menurut Neraca Shariah 
Disediakan Oleh : Ust. Zaharuddin Abd Rahman

بسم الله الرحمن الرحيم
 

 Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam buat Rasul junjugan Nabi Muhammad SAW , pemimpin para du'at dan Mujahidin yang telah sempurna menyampaikan amanah dan risalah serta memberika ingatan dan berita baik kepada seluruh manusia. Juga salam ke atas para ahli keluarga Baginda SAW, para sahabatnya yang terpilih serta mujahidin/at dan muslimin/at yang menurut jalan kebenaran Islam. 

Penulisan ringkas dan padat ini akan menyentuh aspek berikut :-

 Pengenalan ringkas jenis Kad Kredit utama yang terpakai di dunia sekarang. Hukum setiap urusniaga dan yang berkaitan dengan Kad Kredit. Penulisan ini ditujukan khas bagi setiap pengguna kad kredit yang mengambil berat di atas hal ehwal halal dan haram dalam urusannya dan kepada setiap insan yang ingin menambah maklumat, bagaimanapun penulisan ini dibuat dalam bentuk ringkas, tanpa menuruti kaedah penulisan tesis ilmiah. Ia sekadar suatu bentuk artikel separa ilmiah dituju pada umum dan diharap dapat menjelaskan ‘mawqif'(pendirian) Islam terhadap kontrak yang kian popular di kalangan masyarakt hari ini. 

RINGKASAN MAKLUMAT DAN LATAR BELAKANG KAD KREDIT

 1. Takrif Kad Kredit Menurut Kamus Oxford : " Ia adalah satu kad yang dikeluarkan oleh Bank atau mana-mana pihak lain, yang mana ia memberi kemudahan kepada pemegangnya untuk memperolehi barang-barang keperluannya secara tangguh bayaran(Hutang)" ‘Hutang' dari sudut syarak menurut takrifan Al-Qadhi Ibn ‘Arabi "Iaitu urusan pemindahan (pertukaran) hak milik (secara jual beli atau seumpama dengannya), yang mana salah satu pihak secara tunai manakala pihak kedua secara tangguh di atas tanggungannya (dengan masa yang ditetapkan atau tidak)" Manakala Takrifan yang dikeluarkan oleh Ketetapan Majlis Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (Majma' Fiqh Islami) bagi Kad Kredit adalah : "Satu bentuk penyata sandaran (penyata keterangan) yang diiktiraf, diberikan oleh pengeluar kepada mana-mana individu atau pihak yang diiktiraf melalui kontrak diantara kedua-dua belah pihak, ia membolehkan pemegangnya membuat pembelian barangan atau khidmat2 dari semua pihak yang mengiktiraf penyatan sandaran (kad Kredit) tadi, tanpa perlu membuat pembayaran tunai (segara), kerana ia mengandungi jaminan pembayaran dari pihak pengeluar." 

 2. Jenis Kad Pembahagian jenis Kad Kredit berdasarakan cara-cara pelangsaian bilnya adalah seperti berikut : •a) Kad Jenis (Charge Card) Ia adalah kad kredit yang mewajibkan pemegangnya membayar bil penggunaannya setiap bulan. Antaranya jenisnya : American Express, Diners Club. Antara cirinya yang terpenting :-
 1)  Tidak disyaratkan pemegangnya membuka Akaun Simpanan di Bank Pengeluar @ Pihak Pengeluar Kad. Juga tidak disyaratkan pemegang mengemukakan apa jua Jaminan Tunai kepada Bank Pengeluar bagi melangsaikan seluruh hutang-hutangnya hasil penggunaan kad.
 2)  Pemegang kad diberi had tertentu (Credit Line and limit), lalu ia boleh menikmati seluruh hak hutang piutang (bayaran tangguh) dalam satu had ‘tempoh izin tangguh jangka pendek' yang telah ditentukan, iaitu tempoh antara waktu belian dan waktu wajib langsaian bil. Biasanya dalam 55-60 hari, ketika itu, pemegang akan dibekalkan dengan penyata bulanan yang menyebut transaksi urusniaga yang telah digunakan.
 3) Jika pemegang lewat melangsaikan kos penggunaannya dari waktu yang ditetapkan, maka pengeluar akan mengenakan penalty akibat lewat yang telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. Mungkin juga akan ditarik balik kad dan dibuang dari keahlian dan sebagainya.
 4) Mungkin juga pemegang kad jenis ini perlu membayar yuran permohonan sekali sahaja, dan juga yuran pembaharuan kad tahunan. •b) Kad Kredit Yang Menerima Pembaharuan Bil (Revolving Credit Card) *Jenis ia adalah yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Antaranya     Visa Card, Master Card, Diners Card, American Express Card. Ia juga mempunyai banyak ciri yang sama dengan yang pertama tadi cuma terdapat beberapa perbezaan utama. Pemegang Kad tidak wajib melangsaikan ‘kos guna' nya secara keseluruhannya setelah mendapat penyata bil dari pengeluar dalam tempoh izin yang diberikan, TETAPI DIBENARKAN UNTUK MEMBAYAR HANYA NISBAH KECIL DARI BIL . Manakala bakinya, pemegang diberi pilihan samada ingin melangsaikannya dalam tempoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar akan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini. Kad ini juga ada yang mempunyai had tertinggi penggunaan. Bermakna pemegang hanya boleh berbelanja sebanyak mana yang disukainya selagi mana di dalam kadar maksimum yang dibenarkan, dan hanya perlu membayar nisbah kecil dari bil (sekitar 5 % sahaja), manakala jika bakinya di tangguh sehingga melepasi tempoh percuma (biasanya 30 hari), pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. Biasanya kadar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18-25 % setahun. Inilah Riba yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas. Pemegang Kad boleh menggunakannya samada di dalam ataupun di luar negara di mana2 sahaja asalkan pihak peniaga mengiktirafnya. Ia mempunyai 3 jenis kebiasaannya : Kad emas, Kad Perak dan Kad Biasa.

 HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KAD KREDIT

 1. Kontrak dan Hubungan Antara Pengeluar, Pemegang dan Peniaga. Secara amnya, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kad, Pengeluar dan pihak ketiga adalah diktiraf di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan Al-Kafalah (Jaminan). Dimana ‘Kafil' (adalah Penjamin-Pengeluar Kad), ‘Makful' (Yang dijamin- Pemegang Kad) dan ‘Makful lahu' (Penjual). Semua ini adalah diiktiraf dan kontrak adalah sah di sisi Islam. Kesannya, semua pembelian dibuat dengan kad ini, tiada lagi hak tuntutan pembayaran dari peniaga kepada pemegang kad, kerana ia telah terpindah kepada Pengeluar. Maka tidak harus peniaga menuntutnya daripada Pemegang Kad. Demikian pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibn Hazm dan Majoriti Fuqaha. Pndangan mereka adalah berdasarkan kefahaman terhadap tiga buah hadith Nabi yang diriwayatakn oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dar Qutni dan lain lain. Justeru tulisan ini tidaklah ingin memanjangkan bicara tentangya. 

 2. Menggunakan Kad kredit Konvensional dalam tempoh dibenarkan Dalam hal seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang meletakkan syarat Faedah Riba tetapi ia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran semula sebelum di kenakan faedah Riba, Kesatuan Fiqh Antarabangsa OIC (OIC Interntional Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 telah memfatwakan sebagai TIDAK HARUS terutamanya di waktu kewujudan Kad Kredit Islam. Bagaimanapun, ketetapan dalam persidangan yang sama juga telah dibuat; mengharuskan membuat kad kredit konvensional yang tiada meletakkan sebarang syarat Faedah / Riba di dalam kontraknya. Bagaimanapun dengan syarat mestilah melangsaikan jumlah penggunaan sebelum di kenakan faedah Riba. 

 3. Yuran Penyertaan, Pembaharuan dan Penukaran Kad Hukumnya : HARUS, tiada masalah dari sudut syarak, ia dianggap sebagai upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakannya. Juga HARUS jika terdapat perbezaan jumlah yuran khidmat bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. Tetapi dengan syarat jumlah kos tersebut mestilah setara dengan khidmat sebenar yang diberikan, jika ia melebihi kos khidmat sebenar, maka ia adalah Riba yang diharamkan. Demikian keputusan dalam Qarar (ketetapan) dari Majma' Fiqh Islami (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC) pada persidangnnya ke-3 pada Oktober 1986. 2. Kos Tertentu Dari Peniaga kepada Bank Pengeluar. Adakalanya pihak Bank atau pengeluar Kad akan meletakkan syarat dalam perjanjiannya dengan para peniaga sejumlah ‘kos tertentu' dalam bentuk peratusan yang akan di ambil dari Bil Penjual (Peniaga), yang mana biasanya berlegar sekitar 2-5% atau 8 % dari jumlah Bil. (Lihat Jones , Sally A, The Law Relating to Credit Cards, London, 1989 ,ms 14) Hasilnya, apabila Peniaga membuat tuntutan kepada Bank Pengeluar, maka Bank akan segera menunaikan bil (Pemegang Kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang disebut tadi. Kemudian pihak Bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil penggunaan kad daripada pemegang kad. Hukumnya : Harus . Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah. Jumlah kos ini dikira hadiah. (Rujuk Fatawa Hindiyyah, juga Fatawa Al-Bazaziyah, Al-Mabsut dan lain lain ). Terdapat ramai para Fuqaha (Ulama Fiqh) mengganggap ia adalah upah wakil (Ujrah Wakalah) kepada Bank kerana menjadi ‘wakil' bagi Peniaga dalam mempromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan. Ia juga boleh dianggap sebagai Diskaun Khas dari peniaga kepada pengeluar. Ada juga yang mengatakan ia sebagai upah Broker (Ia adalah pandangan Prof. Dr Rafiq Al-Misri).

 4. Hadiah dan Jaminan Khas Bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card) Ia bertujuan untuk menarik golongan menengah dan atasan bagi menyertai skim mereka. Maka untuk tujuan itu, mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim Insuran Percuma dan Insuran Kemalangan Perjalanan. Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards), setiap Ringgit Malaysia (RM) hasil penggunaan Kad Emas, pengguna akan mendapat satu mata. Dan mata ini akan bertambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati program melancong percuma atau penginapan di hotel percuma, atau diskaun di restoran-restoran dan lain lain. (Lihat : American Express Cards, an exclusive opportunity for a select few) Hukumnya : berbeza menurut jenis hadiah; ia seperti berikut :- a) Hadiah Insuran percuma : Hukum Insuran Konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC yang pertama pd 1397 H, sebagai Haram kerana mengandungi unsur Riba, Gharar (ketidaktentuan), Jahalah(ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi), Judi dan lain lain. Bagaimanapun dalam konteks ini, hukumnya berlainan kerana pemegang tidak membayar apa-apa kepada syarikat Insuran, oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan, malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja dan hukumnya adalah Harus. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi hanya tabi' (perkara sampingan yang terhasil dari perjanjian). Telah diiktiraf dalam Kaedah Fiqh bahawa "Dimaafkan yang berlaku pd tawabi' dan tidak pd lainnya" (Rujuk Majalah al-Ahkam Al-‘Adliyah). b) Hadiah-hadiah lain : HARUS atas dasar sumbangan dan derma dan galakan. Asalkan ia tidak terjebak dalam muamalat Bank Konvensional Ribawi. Juga dengan syarat hadiah ini terdiri daripada perkara yang halal menurut pandangan Shariah. Bagaimanapun, ulama Mazhab Syafie tidak mengharuskannya atas dasar ‘Sadd az-Zarai' (Menutup jalan haram dari berlaku).

 5. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Sahaja Iaitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak walaupun tanpa persetujuan Pemegang kad. Hukumnya : Syarat ini diterima dan HARUS di sisi Syara', kerana kontrak yang diikat adalah termasuk dalam bab Kafalah. Ia telahpun dinaskan sebagai kontrak ‘Ghair Lazim' (Boleh ditamatkan kontrak tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak). Terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak. 

 6. Membeli Emas & Perak dengan Kad Kredit Ulama Fiqh telah menegaskan bahawa antara syarat sah pembelian emas dan perak dengan wang kertas mestilah transaksi pertukaran berlaku ketika itu juga tanpa sebarang penangguhan, ia disebut "at-taqabud fil hal" dalam istilah Fiqh. Ia adalah berdasarkan Hadith Nabi SAW yang jelas menyatakan syarat dan keperluan itu. Ini adalah kerana wang kertas dianggap dari kalangan harta ribawi (usurious items) dan demikian juga Kad Kredit. Persoalannya dalam isu Kad Kredit adalah : Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran di tempat transaksi jual beli dilakukan?. Dalam hal ini, Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC telah membuat dua ketetapan ; Iaitu yang lama yang yang baru . Pandangan lama (dalam sidangnya yang ke 9 pada April 1995) menyebut : "Proses terima serah "At-Taqabud" sebenarnya telah terlaksana, iaitu dengan cara melalukan kad kredit tersebut di alat bacaan kad kredit ketika pembayaran dibuat". Dengan tindakan ini, semua maklumat telah dihantar ke Bank Pengeluar yang akan menguruskan pembayaran selepas itu. Ia juga merupakan ketetapan dari Simposium Ekonomi Islam ke -12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996. Pandangan baru mereka (Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC) ; mereka memfatwakannya sebagai HARAM  ( Berdasarkan keputusan nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 ) Justeru, saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini lebih baik dari mengambil mudah. Ini kerana kaedah Fiqh menyatakan " Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan" . Maka hukumnya : HARAM.

 7. Pertukaran Matawang (Money Exchange atau ‘As-Sarf') Dengan Kad Kredit. Biasanya, pemegang kad boleh menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya, dengan penggunaan kad ini, maka pihak Bank Pengeluar akan membayar Bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan matawang negara yang terbabit. Kemudian menuntut dari Pemegang kad dengan Matawang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut - sebagaimana termaktub di dalam perjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar 2-3 minggu. Jelas, terdapat transaksi pertukaran matawang (As-Sarf) dalam hal ini. Sebagaimana yang dimaklumi, bahawa syarat dalam Islam bagi pertukaran wang adalah At-Taqabud fil hal. Hukumnya : HARAM. Ini adalah kerana kelewatan Bank menerima timbal balik dari pemegang kad, bagi pertukaran matawang yang telah dilakukannya. Bank hanya mendapat timbal tukaran itu selepas 2-3 minggu, ini kerana Bank menuntut Bil dari pemegang kad hanya selepas dikeluarkan bil penyata selain memberinya had tempoh izin. Justeru tiada taqabud haqiqi ataupun hukmi berlaku disini. Lalu Hukumnya adalah HARAM kerana berlaku Riba Buyu' . Ia menurut ketetapan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia OIC dalam sidangnya yang ke 12 pada September 2000. BAGAIMANAPUN dikecualikan dari haram dalam keadaan dharurat dan keperluan yang amat sangat.

 8. Denda Penalti Kerana Lewat Langsaian Bil Wajib bagi ‘Kredit Kad. Terkandung di dalam syarat kontrak bagi ‘Credit card, bahawa pemegang kad akan menanggung denda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin (30 hari). Sudah tentu ia berbentuk wang. Hukumnya : HARAM, terdapat unsur Riba An-Nasiah (Riba Hutang) yang sangat dilarang di dalam Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusia tanpa haq. Telah Ijma' seluruh ulama muslim pengharaman riba ini. Demikian Keputusan hasil persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998. BAGAIMANAPUN terdapat keputusan berbeza dari persidangan Ekonomi Islam AL-BARAKAH ke 12 pada tahun 1996, yang memutuskan HARUS, tetapi jumlah denda itu mestilah digunakan untuk tujuan derma kebajikan.  Ia dibolehkan berdasarkan kelemahan kefahaman agama dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan Bil walaupun mampu. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Pandangan yang lebih kuat adalah HARAM.

 9. Bunga @ Faedah Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Bagi Kredit Kad Terkandung dalam syarat kontrak ‘Kredit Kad' bahawa pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya, maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah. Hukumnya : HARAM, ia adalah Syarat Riba yang dilarang di dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Demikian keputusan persidangan Fiqh bagi Kad Kredit di Bahrain pada Nov 1998. Soalan : Adakah harus seorang muslim memohon Kad ini, yang jelas mensyaratkan faedah bagi bil berbaki? JAWAPAN : Asalnya adalah HARAM dan batal syarat tersebut. Bagaimanapun terdapat pengecualian apabila ada keperluan mendesak dan tiada pilihan lain, ketika itu hukumnya HARUS, dengan syarat membayar penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan Faedah. 

10. Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit Ia dianggap pemegang kad membuat pinjaman kepada Bank Pengeluar Kad secara langsung melalui ‘Auto Teller Machine' bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM Bank Lain (di kira sebagai wakil). 

 Hukumnya: 1. HARUS, jika pemegang mempunyai wang yang mencukupi dalam akaunnya. Ketika itu pemegang kad seolah2 mengeluarkan wangnya sahaja. Jika diambil dr bank lain juga demikian. Dan Harus pihak bank mengambil kos upah dengan kadar khidmat mereka yang sebenar.

 2. HARAM JIKA Bank Pengeluar mensyaratkan Faedah@bunga hasil pinjaman yang diberikan. Kerana ia adalah Riba al-Qurudh. KECUALI JIKA PIHAK BANK PEMBERI PINJAMAN HANYA MENGAMBIL KOS KECIL YANG TETAP, HASIL KHIDMAT PEMPROSESAN YANG DIBUATNYA SAHAJA. KETIKA ITU HARUS , Demikian qarar Majma' Fiqh Islam Sedunia pada sidangnya ketiga pada 1986 M. 3. Jika Pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam akaunnya (berlaku overdraft) atau langsung tiada sbrg akaun. Maka dianggap pengeluarannya itu adalah PINJAMANnya terhadap bank. dan semua hukum pinjaman (al-Qardh) di dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Sebagaimana Kaedah: ‘Kullu Qardhin Jarra Naf'an Fahuwa Riba' Setiap pinjaman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah RIBA. Sekian Irbid, Jordan 2003

Selasa, 17 April 2012

KeJoHaNan BaDmInToN TeRtuTuP Sk MaLuDaM

Alhamdulillah...syukur padaMu Ya ALLAH...
Hari ini Kau telah kurniakan kemenangan yang terindah sepanjang aku berada di SK Maludam ini. Hari ini merupakan final pertandingan badminton beregu yang diadakan untuk semua staf maludam. Dengan izin Allah, rezeki berpihak kepadaku dan "partner" en Kasman. Sepanjang sebulan kejohanan ini berlangsung, akhirnya ditutup dengan kemenangan yang kami perolehi.

Johan : Fakhrul & Kasman
Naib johan : Bukhary & Johari
Ketiga : Saiful & Asmawi
Keempat : Wan Ezani & baduhi

Seungguhnya sukan "badminton" bukanlah sukan yang aku minat dahulu. Apatah lagi bermain badminton. Tetapi sejak berada di maludam ini, kebanyakan mereka (staf) sangat meminati badminton, jadi mahu atau tidak aku perlu menceburkan diri dalam sukan ini. Antara faktor sukan ini bukanlah sukan yang diminati ialah, aku tidak pernah memiliki raket badminton sebelum ini, tetapi di sini aku telah membeli raket badminton pertamaku jenama "yang yang" dibeli di sibu (world sport).

Faktor yang lain pula ialah sebelum ini di semenanjung, susah untuk bermain badminton kerana kekurangan "court" untuk bermain, mungkin banyak tetapi aku shj yang kurang jumpa..huhuhu... Banyak masa dihabiskan bermain di gelanggang futsal dan di kolam renang.

Antara faktor lain ialah, permainan badminton memerlukan kemahiran dan kekuatan pergelangan tangan yang bagus. Sedangkan selama ini semua sukan yang aku ceburi tidak menggunakan pergelangan tangan, jadi amat sukar untuk aku menguasai permainan ini. Kalau sekadar menggunakan lengan InsyaAllah tiada masalah kerana sukan-sukan selama ini memang aku menggunakan kekuatan lengan antaranya seperti renang, rejam lembing,cakera, peluru tenis, table tenis dll...

Adalah juga kadang-kadang bermain bola tampar, itu pun memang ke laut..huhu...

Jadi apabila berada disini dan untuk mengisi kebosanan berada di maludam ini, aku cuba menanamkan minat yang mendalam di dalam sukan badminton ini. Permulaannya aku cuba cari siapa otai-otai kat sini, setelah dapat tahu aku mula melihat corak permainan dan teknik yang mereka gunakan. Kemudian, aku mula mendekati mereka untuk mendapatkan tips-tips yang berguna bagi meningkatkan kualiti permainan. Usaha lain yang aku lakukan ialah dengan mendownload teknik-teknik bermain badminton di "youtube" salaku guru onlineku... :)

Hari demi hari minat terhadap sukan ini semakin mendalam, aku mula mengenali apa itu yang dinamakan "string", jenis-jenis raket, brand raket yang hebat dan cara memilih raket yang sesuai. Sebelum ini tak pernah aku kenali semua itu walaupun di maktab ramai kawan-kawan yang hebat dalam permainan badminton ini. Di sinilah aku mengenali apa itu badminton dan bagaimana cara badminton sebenarnya serta mengetahui betapa seronoknya permainan ini.

Antara mereka yang banyak memberi tunjuk ajar dan memberi pendedahan ialah iaitu sifu-sifu ku cikgu baduhi, saiful chula, chong yew kim yang banyak memberikan tips-tips serta bimbingan yang terbaik dan memberi kefahaman yang jelas berkenaan sukan ini.

Berbalik kepada topik pertandingan badminton ini, sepanjang kejohanan ini berlangsung aku memenangi kesemua perlawanan kecuali perlawanan dengan azrai dan ust sabidin. Pada peringkat separuh akhir, saat ini amatlah genting dan perlawanan yang paling susah & memenatkan sepanjang kejohanan ini. Seharian badanku berasa lesu dan amat letih sehingga keesokan harinya. Kemudian pada keesokan harinya aku terpaksa berhadapan dengan perlawanan akhir, Alhamdulillah nasib dan rezeki menyebelahi kami. Keseronokan yang aku inginkan, kemenangan yang Tuhan berikan... :)

Akhir sekali, aku merasakan bahawa inilah suatu titik permulaan bagi diriku untuk melibatkan diri dengan permainan ini dan berusaha untuk memperbaiki teknik permainan serta menjadikan sukan ini suatu sukan yang tersenarai di dalam kamus hidupku... :)


Sabtu, 7 April 2012

ApRiL 2012

Alhamdulillah, syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana masih memberi peluang kepadaku untuk hidup dan berbakti di dunia ini. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dari hari ke hari, ilmu yang makin bertambah dari hari ke hari, akhlak yang makin mulia dari hari ke hari dan amal ibadat yang makin menggunung dari hari ke hari.

Setelah beberapa bulan, akhirnya bulan april ini aku kembali untuk menulis blog ini. Sepanjang kesunyian aku dari menulis di blog beberapa perkara telah berlaku di dalam hidupku. Antaranya :

 • Aku diberikan khabar yang baik dan petanda (isteri mengandung) untuk menjadi seorang ayah nanti.
 • Panggilan agung ke tanah suci mekkah untuk menunaikan umrah ( cita-cita dan azam dari kecil lagi)

Inilah antara rezeki yang Allah berikan untukku pada tahun ini.Mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan...


Ahad, 15 Januari 2012

TAHUN 2012

Tahun nie, agak lambat meng "up date" blog disebabkan terlalu sibuk sepanjang cuti sekolah...alhamdulillah, apa yg dihajatkan pada tahun 2011 semuanya telah Allah makbulkan...amin3x...cuma adr satu perkara yang Allah tangguhkan utk aku iaitu "posting sek semenanjung"...adr hikmah di sebaliknya...:) mudah2an dgn kesabaran yang aku dan isteri selama ini Allah kurniakan pahala..amin...walau bagaimanapun sepanjang tahun 2011 adr byk detik/peristiwa manis yang penuh bermakna dalam hidupku...antaranya :

 • 1st posting (mengajar) di sk. Maludam, betong, SARAWAK.
 • Bergelar seorang suami kepada Eliza Dora Abd Halim.
 • Berjaya memiliki sebuah kereta ats perkongsian hidup bersama isteri (vios)
 • Berjaya mendaftarkan diri,isteri,mak,ayh dan nenek utk menunaikan umrah pada tahun 2012.
 • Rayuan utk mendiami kuarters di gombak diluluskan (isteri).
 • Berjaya utk mendaftar ats urusan ibadah Haji dgn Tabung haji n dijangka akan bertolak pada tahun 2034( mudah2 an diawalkan).
 • Bercuti di Kelantan, Langkawi (LIMA' 11).
 • Dan yang paling bertuah n bermakna pada akhir tahun nh ialah...isteri tercinta sudah berbadan dua....Ya Allah, terima kasih padaMu...Semoga zuriat keturunanku ini menjadi seorang pejuang agamaMu kelak...:)

Itulah antara beberapa coretan yang masih igt utk di listkan...namun pada tahun nh adr byk perkara utk dilakukan... sebelum terlupa, azam tahun 2012 ini ialah utk menghafal hadis 40 karangan imam nawawi rahimahullah...InsyaAllah..mudah2an Allah permudahkan.

Seterusnya utk tahun ini (2012) perkara besar yang perlu dilakukan ataranya ialah :

 • Tunaikan umrah ( bulan 5 )
 • Persediaan menerima ahli keluarga baru (anak) :)
 • Mohon bertukar ke Semenanjung.
 • Memiliki emas utk pelaburan.

semoga apa yang aku harapkan pada tahun ni Allah permudahkan n kabulkan..amin2 Ya rabba Alaminnnnnnnnnnnn...!